Muus
Familieskjold - heraldikk/sigiller.Slekten Muus hadde selvfølgelig sitt eget våpen og ifølge heraldiske informasjoner oppgis Skåneslekten ved Borgermester Laurids Muus å hatt et slektsvåpen som besto av tre piler som vender mot venstre. Det nevnes også at slekten benyttet et annet våpen med tre piler som vender skrått opp til venstre og med et bølgende hav under.

Den Norske grenen ved væpner og sorenskriver i Hedmark på 1400-tallet Nils Muus, benyttet også pilespisser i sine våpen. Dette indikerer en klar tilknytning til Muus ætten fra Varberg i Halland. I andre Muus våpen er det blant annet benyttet møllehjul og selvfølgelig en mus

(Se forøvrig illustrasjonene nedenfor som viser våpenskjold etc som på en eller annen måte kan forbindes med Muus ætten)


"Sorenskriver Nils Muus paa Hedemarken 1626, hans Waaben, som ogsaa förtes af hans Sön Dideric Muus, der först var personel Capellan i Ringsager, siden Sognepræst i Christiansands Stift. Vaabenet er en Muus. Paa Hjelmen 5 Standarter."

(Ref. beskrivelsene til Pastor Anders Mørch)
Tage Muus   Jacob Muus   Nils Muus   Unknown Muus   Albert Muus

Muus      Muus
Laurids Muus - Varberg

  Muus   Drefeld - Muus

Muus

Hjelmvåpenet til
Niels Rasmussen Muus 1595-1663
Didrick Nielsen Muus 1633-1706


Ane Muus

Foto: Tore H.Vigerust - Oslo
Fotografert: Riksarkivet i København, Danmark

Jep Muus - Våpen
Jep Muus 1340-1394
Takmaleriet fra Franciskanerkirken
Malmø, Sverige


Muus av Stenalt      Søren Falch Muus      Muus av Ullerup
Stenalt - Muus                                       Søren Falch Muus 1780-1834                                          Ullerup - Muus

Drefeld Muus

Drefeld - Muus