Valestrand Kirke

Valestrand Kirke 


Valestrand Kirke er kjent fra før 1350. På 1500-tallet var det en stavkirke som i 1707 ble erstattet av en større kirke. Stavkirken ble samtidig revet.

Da man i 1873 kunne ta i bruk dagens Valestrand Kirke, hadde man samtidig flyttet kirken.
Så langt vi kjenner til er det ingen fra familien Muus som har hatt noen stor tilknytning til Valestrand Kirke etter at man flyttet kirken til der den nå ligger.

De tidligere kirkene hadde vært plassert der Valen Kapell ble oppført etter krigen og fungerte på slutten av 1600-tallet som annekskirke under Stord. Sogneprest Didrick Nielsen Muus var nok tidvis både i
Gamle Valestrand og  Fitjar annekskirker etter at de ble utbedret.