Valen Kapell - Sveio

 
Valen kapell     Valen kapell

Stedet hvor Valen Kapell ligger har trolig vært kirkested siden før 1350. Fram til 1707 sto det en stavkirke der, men denne ble revet for å gjøre plass til en større kirke.
Denne kom i privat eie i 1723, men ble kjøpt tilbake av sognet i 1830.

Da man i 1873 bygde den nåværende Valestrand kirke, valgte man å flyttet plasseringen sørover til Ulveraker. Gamlekirken ble revet og tømmeret brukt til skolebygning i Ørevik. Dette ble revet i 1939 da stedet fikk ny skole. Tømmeret og en del inventar som man også tok vare på, ble brukt til oppføring av Valen kapell som ble oppført etter krigen. Kapellet ble bygd på den gamle kirketomten over murene til kirken fra 1707.


Rundt kapellet ligger det en kirkegård innhegnet av en mur i naturstein.

Ecce Homo
Ecce Homo fra ca 1680.


Inne i kapellet er det en liten "skatt" som bør nevnes, og det er maleriet i altertavlen. Det stammer opprinnelig fra Gamle Valestrand Kirke hvor det var en del altertavlen der. Toppstykket fra Valestrandstavlen er plassert over inngangsdøren i vest på kapellet.
Maleriet er malt med olje på lerret, og ikke signert.

Motiv: Ecce Homo. Jesus i halvfigur med hvitt lendeklede, rød kappe, tornekrone og stråleglorie. Han har langt, krøllet hår og skjegg, åpne oppoverrettede øyne, halvåpen munn, bloddråper på panne, hals og øvre del av brystet. Karnasjonsfargen er grå-hvit, bakgrunnen mørk og ensfarget. Hendene er foldet og sammenbundet med håndjern og kjetting. I skriftfeltet nederst har det på blå bunn stått "Se det menneske". Dette er borte, det står igjen fem stifter med hodene malt i en sterk blåfarge. Feltet er sekundært utfylt med malt svart bunn med tre gråhvite buer.

"Ecce Homo" ble malt av Didrick Nielsen Muus som var sogneprest på Stord fra 1686
.

Kapellet har også andre
gamle "skatter":
  • Alterklede fra 1695
  • 2 lysestaker fra 1705
  • Bibel fra 1738
  • Huspostill fra 1700-tallet
  • Brudestoler fra 1873
  • Skjold fra 1696