Biri Kirke

Biri Kirke

Dagens Biri Kirke ble bygget i 1777 og er en laftet korskirke med 450 plasser. Den ligger i åsen like utenfor Biri sentrum. Før dagens kirke tror man at det lå en stavkirke fra slutten av 1100-tallet på Biri. Fortsatt kan man se tuftet av gamlekirken rett på utsiden av dagens Biri Kirke.

Det var nok i den gamle stavkirken at
det store, pompøse dobbeltportrettet av sogneprest Mads Pedersen Aalborg og hans hustru Hildeborg Christophersdatter først prydet veggene. Man er ikke helt sikre på når maleriet var ferdig, men det er grunn til å tro at man snakker om rundt 1685-1690. Maleriet er altså ca 90 år eldre enn dagens Biri Kirke. Nå henger maleriet på nordveggen i koret og har karakteren av et epitafium (minnetavle). Det ble malt på lerret (1.42 x 2.05m), har en profilert, svartmalt ramme og viser ekteparet stående med foldede hender og hodene vendt mot tilskuerne. Bildet ble malt av den kjente maler, tusenkunstner og kapellan Didrick Nielsen Muus på Ringsaker. På tavlen finnes en pompøs lovtale på latin over ham og hans hustru Hildeborg Christophersdatter, en sønnedatter av biskop Jens Nilssen. Man antar at altertavlen er fra ca 1703 og at også denne har vært benyttet i gamlekirken.

Biri Kirke gjennomgikk restaureringer i både 1938 og 1954. Det ble funnet tildels store råteskader og i 2007 måtte taket repareres. Samme år ble kirken malt utvendig.Maleri i Biri Krike