Muus historie

Stenalt          Ullerup
Her vil vi se litt nærmere på hvor og hvordan forskjellige personer av Muus-familien har markert seg. Vi er kjent med Muus i Tyskland, Holland, Danmark, Sverige, Norge, England, Canada og USA. I tillegg kjenner vi til at det har vært Muus i Belgia, Frankrike, Grønland og personer som over tid har vært bosatt i Afrika, Asia og SydAmerika.

For at man enklere kan lese om de forskjellige personene, har vi valgt å dele inn dette avsnittet noe. Innen Skandinavia i hvert enkelt land, USA og Canada samlet og en egen del for alle andre.  

Flere av personene har beveget seg på tvers av landegrenser og noen disse grensene har også endret seg under de forskjellige unionsperiodene. Vi har i liten grad tatt hensyn til dette og heller relatert personene til deres fødested, oppholdssted eller der de har markert seg mest.